Skrevet av Henning Pettersen

Skriv ut

GMS - baneinformasjon

Vårt nye baneanlegg for bilcross og rallycross ligger på Grenland Motorsport Senter i Skien. NMK Grenland har bane for bilcross * rallycross på 1250 meter. Banen har 60% asfalt og 40% grus. Vi har også en asfalt bane på 550 meter. Banen ligger ved luksefjellveien i Skien, her er kart til banen.

* Bilcross-traseen ble forandret i 2012, se tegningen.

kart over banen
"Arbeidstegning" for ny gokartbane .