Skrevet av Webmaster Helge Jensen

Skriv ut

Informasjon

MEDLEMSMØTER I JULI OG AUGUST

Inntil videre blir det ikke faste medlemsmøter på GMS. Styret kaller inn "etter behov".

Styremøtene avholdes i utgangspunktet 1. tirsdag i måneden som før. 

Styret

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------