Årsmøte gjennomført ! Protokoll ligger her.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig via “Gnist”. E-mail er sendt til samtlige på medlemslisten. Har du ikke fått mail, har du sannsynligvis enten feil mailadresse registrert, eller den mangler.