Organisasjon 2020

Leder:                     Bård Arild Jensen 

Nestleder/Sekr.:  Ada Marie Hvaal

Kasserer:                Hedda Assev 

Styremedlem F.K: Per Berget 

Styremedlem Bil:  Jørn Roger Olsen 

Styremedlem Drifting: Jarle Karlsen

Styremedlem Økonomi: Kim Steinsholt

Styremedlem Økonomi: Even Hvaal 

Varamedlem:            Morten Hamre

Varamedlem:           

Utdanningskontakt: Nils Erik Fagerheim

Revisorer: Bjørn Holte og  Geir Haug 

Husstyre Geiteryggen:

Valgkomite: David Nordgård og Jørn Høydalen

E-mail til Hovedstyret inkl. vara:  styret@nmkgrenland.no

********************************************************

Organisasjon 2019

Leder:                     Bård Arild Jensen 

Nestleder/Sekr.:  Ada Marie Hvaal  

Kasserer:                Hedda Assev 

Styremedlem F.K: Roger Tangen 

Styremedlem Bil:  Jørn Roger Olsen 

Styremedlem Drifting: Jarle Karlsen

Styremedlem Økonomi: Kim Steinsholt

Styremedlem Økonomi: Even Hvaal 

Varamedlem:            Reidar Pedersen 

Varamedlem:            Helge Jensen 

Utdanningskontakt: Nils Erik Fagerheim 2 år

Revisorer: Bjørn Holte og  Geir Haug 

Husstyre Geiteryggen: Jacob Sandven  og Reidar Pedersen 

Valgkomite: Roger Bjørklund og  Morten Hamre 1 år

E-mail til Hovedstyret inkl. vara:  styret@nmkgrenland.no

********************************************************

Organisasjon 2018

Leder: 2 år Valgt *1) Benkeforslag

Nestleder: 1 år Valgt Helge Jensen

Sekretær: 2 år Valgt Nils Erik Fagerheim

Kasserer: 2 år Valgt Hedda Assev

Styremedlem: 1 år Fra FK-gruppens styre Valgt Roger Tangen

Styremedlem: 1 år Valgt Reidar Pedersen

Styremedlem: 1 år Valgt Ragnar Amundsen

Varamedlem: 1 år Valgt Jørn Høidalen

Styremedlem: 1 år. Valgt Ref. vedtak i punkt 9

*1) Kandidat fratrådt 25/4-18.

Grasrotandelen

 

 

 

Organisasjon 2017

Interimstyre

Leder Morgan Riis
Styremedlem: Bjørn Holte
Styremedlem: Reidar Pedersen
Styremedlem,økonomiansvarlig: Jørn Høidalen
Styremedlem: Nils Erik Fagerheim

Valgkomite: Helge Jensen, Per Christian Doksrød