Trykk på linken nedenfor om du ønsker å se hva som skjer hos NMK Grenland til en hver tid. Ønsker du å leie banen til trening eller arrangementer, ta kontakt med våre kontaktpersoner. 

Ann- Katrin: 905 71 722 og Annkatrin98@hotmail.com

Sussi Khalid: 986 24 333 og sussi.khalid@hotmail.com

Det skal ikke foregå noe kjøring på anlegget uten gyldige lisenser eller at en av kontaktpersonen er kontaktet og har gitt godkjennelse. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b4NBPcSPNIfRY9eCNL8Mn8iZbieer736/edit#gid=58261230