Innkalling til årets årsmøte den 27.mars 2020. Møte vil avholdes på GMS motorsenter.

Forslag som ønskes behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Forslag til styret kan sendes på: Styret@nmkgrenland.no