Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Grenland. Ny dato for årsmøtet er satt etter dagens styremøte. Møtet blir avholdt den 02. august klokken 18:00 på Grenland Motorsportsenter (Flittig) (oppdatert den 26.06.2017)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19/7 via nettsiden. (Velg Organisasjon -> Kontakt på nettsiden for å sende inn).

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden, under link møter .

For å ha stemmerett medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Gyldig medlemskap må fremvises for å kunne avgi stemme.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

 

Publisert: 16.02.2017. revidert: 26.06.2017