Hei! Dere som skal kjøre 3 timers 12/1 :
Må få Årsgodkjenning inn til NBF så fort som mulig

Se film fra banen her.

Husk å lese tilleggsreglene nøye før påmelding. Vi regner med stor pågang, og vi vil være nødt til å prioritere de som gjør “alt” riktig. Vi regner selvfølgelig ikke med at alle har klar lisensnummer på førere og bil, men ellers er det flere ting som angis i tilleggsreglene.

Gå til WRM påmeldingssystem her . Tilleggsreglene ligger her.

Påmeldingslisten ligger her. Fint om dere sjekker Teamnavn og gir tilbakemelding til heajens@online.no hvis det er noen feil eller forandringer. Listen er sortert etter påmeldingsdato for siste team-medlem.

Når grensen på 90 påmeldte er nådd, vil vi måtte sortere på fulle Team med dato for siste påmeldte, betaling av påmelding (samlet) osv. Se tilleggsregler.