Det vil bli avholdt et ekstraordinært årsmøte på GMS den 28.12.2016, klokken 18:00. Agenda for møtet: Årsregnskap 2015.

Protokoll fra årsmøtet kommer her når det er signert.