"3-TIMERSEN" GJENNOMFØRT UNDER UTFORDRENDE VÆR- OG BANEFORHOLD. KLUBBLØPET BLE AVLYST PGA. VANSKELIGE FØREFORHOLD TØNSBERG -SKIEN.

“3-Timersen” kunne settes i gang med en time forsinket start. Med gjester helt fra Kvinesdal som sto fast i kø på “Sørlandet”, fant NMK Grenland det riktig å utsette starten for å få med disse teamene.

Klikk her for resultatlisten. Detaljerte data fra Speedhive Mylaps her.