ÅRSMØTE INNKALLING FOR ÅRET 2021

Møtetype: Årsmøte

Sted: Grenland Motorsport senter

Tirsdag 08.03.22    Klokken 18.00

 Dagsorden

1. Åpning. Godkjenning av dagsorden.

2. Valg av dirigent og referent.

3. Registrering av stemmeberettigete.

4. Valg av 2 medlemmer til underskrift av protokoll.

5. Årsberetninger.

6. Regnskap og budsjetter.

7. Medlemskontingent for 2022.

8. Forslag fra Hovedstyret.

9. Innkomne forslag.

    Forslag bes sendt styret senest 14 dager før årsmøte.

            Mail: styret@nmkgrenland.no

10. Valg.       a. Styre – valgkomiteens innstilling

                       b. Kontrollkomite 2 stk

                      c. 2 stk Revisorer

          d. 2 stk Representanter til valgkomite