Innkalling til årsmøte for året 2023. Hvirs det er saker du ønsker skal bli tatt opp, må dette sendes til styret@nmkgrenland.no innen 6/3/2024.