Det vil bli avholdt medlemsmøte den 17.12.2016, se agenda under. Vi håper så mange som mulig kan møte, for å holde framdrift på ny bilcrosstrase og andre relevante saker
Medlemsmøte 17.12.2016
Vi takker for oppmøtet, og vel gjennomført møte.
Se Møtereferat NMKG medlemsmøte 17.12.2016 hvis du ikke hadde mulighet til å delta.