MEDLEMSMØTE *1) NMK-GRENLAND

Klubbhuset Geiteryggen Motorstadion Tirsdag 13. februar Kl. 1900.

*1) Det er selvfølgelig åpent for alle som «lever og ånder for aktivitetene i klubben» , medlem eller ikke !!

 

Styret i klubben ønsker med dette å samle alle gode krefter til en liten samling hvordan klubbens videre drift bør/kan legges opp.

Vi nærmer oss jo også årsmøte, og da er det viktig at nåværende styre får innspill, og kan tilrettelegge driften etter medlemmenes ønsker og innspill. Noe som i sin tur kanskje kan bidra til å lette rekrutteringen til styrearbeid. Og selvsagt at arbeidsoppgaver kan fordeles på flere personer.

Vi trenger også litt «påfyll» i sportskommiteene, så også 2018 blir en «knallsesong».

Enkel bevertning.

Velkommen til GEITERYGGEN !

For styret NMK Grenland

Reidar Pedersen