Forhåndspåmeldte førere skal legge inn bindende påmelding på WRM. Startkontingent skal samtidig betales til kto. 2610.17.36279 for å være gyldig.Førere som ikke oppfyller dette,mister sin plass og vil bli ertattet av fører(e) på ventelisten. Startkontingent refunderes ikke.  

Link påmelding WRM her .Liste forhåndspåmeldte her.

Finn ditt tildelte startnummer her , eller kontakt NBF for tildeling av startnummer for 2017.