Alle resultater fra stevnet ,klikk her.

Listene var “provisional” (foreløpige) inntil utløp av protestfristen.
Rallycross Jr.
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

NMK-Grenland takker

Samarbeidspartner

for støtte til markedsføring av stevnet !