Kilde: NBF

OBS! Klasse 5 kjører ikke på GMS 23. september !