«Rapport» valg 25/4-18

Fullstendig protokoll ligger her.   Årsmelding 2017 årsmelding2017 ligger her.

Leder:                       *

Nestleder:                 Helge Jensen 1 år *

Sekretær:                  Nils Erik Fagerheim 2 år

Økonomiansvarlig:  Hedda Assev 2 år

Styremedlem:          Roger Tangen 1 år (Representant for FK-gruppen).

Styremedlem:         Reidar Pedersen 1 år

Styremedlem:         Ragnar Amundsen 1 år

Varamedlem:          Jørn Høidalen 1 år

*Representant fra nyopprettet “Bilgruppe” gis møte- og stemmerett i styremøter.Foreslått kandidat meldte i SMS kl. 21.44 at han ikke ønsket vervet. Nestleder vil da fungere som leder til ny kandidat kan finnes og velges på ekstrordinært årsmøte.

Helge Jensen

Referent