Lisenskurs 11. mars 2017

LISENSKURS 11.MARS KL. 10.00 PÅ GRENLAND MOTORSPORTSENTER (GMS)
Crosskart
BC-Junior
RC Senior og Junior
Drifting