Styret har i vinter arbeidet med en sesongkalender som gjør at alle kan se hva som skjer på anlegget til enhver tid. All aktivitet skal meldes inn til våre kontaktpersoner (se informasjon nedenfor).

Vi ønsker å presisere at ingen kjøring skal foregå på anlegget uten godkjennelse fra Ann-Katrin eller Sussi. og det er nulltoleranse for kjøring uten gyldige lisenser til bil og fører.

ØNSKER DU Å LEIE ELLER BRUKE BANEN? TA KONTAKT MED: Ann- Katrin: 905 71 722 og Annkatrin98@hotmail.com eller Sussi Khalid: 98624333 og sussi.khalid@hotmail.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b4NBPcSPNIfRY9eCNL8Mn8iZbieer736/edit?usp=sharing&ouid=112945395259027529026&rtpof=true&sd=true