Styret har i vinter arbeidet med en sesongkalender som gjør at alle kan se hva som skjer på anlegget til enhver tid. All aktivitet skal meldes inn til våre kontaktpersoner (se informasjon nedenfor).

Vi ønsker å presisere at ingen kjøring skal foregå på anlegget uten godkjennelse fra Hedda Assev eller Helene Hvaal. Det er nulltoleranse for kjøring uten gyldige lisenser til bil og fører.

ØNSKER DU Å LEIE ELLER BRUKE BANEN? TA KONTAKT: Booking@nmkgrenland.no Hedda Assev: 906 09 921 eller Helene Hvaal: 468 42 750

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b4NBPcSPNIfRY9eCNL8Mn8iZbieer736/edit?usp=sharing&ouid=112945395259027529026&rtpof=true&sd=true