VALG 2017

Det  nærmer seg tiden for årmøte for NMK Grenland. Alle poster bortsett fra sekretær og revisor2 skal velges/gjenvelges.
Årsmøte Formel K 6/2 kl. 18.00 . Se mer info her.
Valgkommiteen vil overlate til årsmøtet å velge funkjonstid slik det blir
litt bedre overlapping av nye og sittende styremedlemmer i fremtiden.
Valgkommiteen ønsker innspill på egnede kandidater til de forskjellige verv.
Etter det valgkommiteen forstår,vil klubbens regnskap bli ført av regnkapsfirma,slik at
klubbens valgte kasserer får en lettere funksjon enn frem til nå.
Forslag sendes pr. mail til heajens@online.no eller pdoksrod@cokecce.com

 

Valgkommiteen NMK Grenland
Per Chr Doksrød
Helge Jensen