ÅRSMØTE 2018

Protokoll fra årsmøtet her.

Årsberetning FK-Gruppen her.

Protokoll fra FK-Gruppens årsmøte kommer her.

___________________________________________________________

Innkomne forslag: Fra Reidar Pedersen, klikk her. Fra Gokartgruppen, klikk her.

ÅRSMØTET ER BERAMMET TIL 25/4-18 . SE INNKALLING HER.

FORSLAG TIL ÅRSMELDING HER.

NMK Grenland er pt. styrt av et “interimstyre” valgt på ekstraordinært årsmøte.

Valgkommitèen ønsker derfor at alle bidrar med å finne/fremme kandidater til styreverv. (- Og det er ingenting “i veien” for å foreslå seg selv… ) . Valgkommitèen vil lage en innstilling til kommende årsmøte, basert på foreslåtte kandidater og kandidater som vi selv har kontaktet.

Vi håper på mange innspill, og “forslagstillere” vil bi behandlet konfidensielt.

Kontakt: Helge Jensen mail: heajens@online.no eller

Per Chr. Doksrød mail: pdoksrod@cokecce.com *1

(Her kan du lese Protokoll  fra ekstraordinært årsmøte.)

For valgkommitèen

Helge Jensen

Kommentar fra Webmaster:

*1 Per Chr. Doksrød har trukket seg fra valgkommitèen